Συντελεστές

Συντελεστές δημιουργίας του Μουσείου Κωνσταντίνος Ξενάκης

Το Μουσείο υλοποιήθηκε στο διάστημα:
1/9/2017 – 31/8/2019, Δημαρχία Πέτρου Αγγελίδη
31/8/2019 – 31/5/2022, Δημαρχία Αλέξανδρου Χρυσάφη
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CULTURAL DIPOLE του
Προγράμματος INTERREG V-A GREECE BULGARIA 2014-2020

Χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα:
1. Ευρωπαϊκή Ένωση: 580.000 €
2. Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΤΑ): 131.000 €
3. Δήμος Σερρών: 103.000 €
4. Χορηγοί: 20.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 834.000 €

Δωρητές Έργων:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ, 171 έργα
καθηγητής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ, 13 έργα

Συντονιστής του έργου δημιουργίας του Μουσείου:
Καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος

 

1. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αντιδήμαρχος υπεύθυνος συντονισμού της προμήθειας
υλικού και εφαρμογής της Μουσειογραφικής Μελέτης

Δημήτριος Σιαμάγκας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διαχείριση, επίβλεψη, αδειοδότησης, αναστήλωσης,
επανάχρησης κτιρίου

Χρήστος Πάλλας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός MSc/Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Αικατερίνη Μαρινάκη, Πολιτικός Μηχανικός MSc
Ελένη Βαρναλίδου, Χημικός Μηχανικός MBA
Κυριακή Τζίνη, Μηχανολόγος Μηχανικός TE
Θάνος Φιλτζαντζής, Πολιτικός Μηχανικός MSc
Αναστασία Ταράση, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διαχείριση έργου CULTURAL DIPOLE
Αθηνά Κοκκινίδου, Χημικός Μηχανικός, Προϊσταμένη
Βασιλική Χαριζάνη, Διοικητικού – Οικονομικού

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου
Απόστολος Γκεντσίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ελένη Παπανικολάου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αθανάσιος Ξένος, Πολιτικός Μηχανικός
Αγλαΐα Χρόνη, Πολιτικός Μηχανικός
Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Βασίλειος Σταθής, Δρ. Ηλεκτρολόγος-Ενεργειακός Μηχανικός
Εκτέλεση έργου αναστήλωσης, επανάχρησης κτιρίου
Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε. / Τεχνική Εταιρεία
Εκτέλεση εκθεσιακού έργου “Μουσείο Κ. Ξενάκης”
TΕΤΡΑΓΚΟΝ A.E. / Μελετητική Κατακευαστική Εταιρεία
• Υπηρεσίες οργάνωσης μόνιμης έκθεσης
Ποιοτική επίβλεψη:
MEAMuse/ Παναγιώτης Τζώνος, Ματούλα Σκαλτσά

 

2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικά υπεύθυνος Έργου για το Α.Π.Θ.

Επίβλεψη, Διαχείριση αντικειμένων εξωτερικών συνεργατών, Μελέτη
προσβασιμότητας, Διαχείριση προβολής του έργου

Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τζούλια Τάπαλη, Δρ. Πολιτικός μηχανικός, MSc
Παναγιώτης Τσαλής, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Παυλίνα Λαζαρίδου, Οικονομολόγος MSc
Ιωάννα Κανταΐδου, Οικονομολόγος MSc
Μάγδα Παπαχαραλάμπους, MBA, ΒΑ(Hons) Graphic Design

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Θ.
Μελέτη Εκθεσιακού έργου “Μουσείο Κ. ΞΕΝΑΚΗΣ”
MEAmuse A.E.
Μουσειολογική Νοηματική Μελέτη
Ματούλα Σκαλτσά, Ιστορικός Τέχνης, Μουσειολόγος, ομ. καθ. Α.Π.Θ.
Αγγελική Τσοτινού, Αρχαιολόγος, Μουσειολόγος, υποψ. δρ Α.Π.Θ.
Αγγελική Σεχρεμέλη, Αρχιτέκτων, Μουσειολόγος
Εποπτεία και διαχείριση αρχείου Κ. Ξενάκη
Μάνος Αλεξίου
Επεξεργασία και σύνθεση υλικού προβολής
Ελένη Κωτούλα, Αρχειονόμος, Μουσειολόγος, Web Designer
Ελισάβετ Φουτσιτζόγλου, Αρχιτέκτων
Αρχιτεκτονική-εκθεσιακή Μελέτη, Σχεδιασμός έντυπου υλικού
Πάνος Τζώνος, Αρχιτέκτων, ομ. καθηγητής Α.Π.Θ.
Ελισάβετ Φουτσιτζόγλου, Αρχιτέκτων Post-Spectacular (P-SO)
Στέργιος Γαλίκας, Αρχιτέκτων, Μουσειολόγος, υποψ. δρ Α.Π.Θ.
Επιμέλεια βίντεο για το έργο και βίντεο διερμηνείας στη
νοηματική γλώσσα για το Μουσείο

Pnevma Productions, Ελένη Πνευματικού, Αργύριος Πνευματικός
Συμβολή στην τοποθέτηση των έργων τέχνης
TSATSIS PROJECTS ARTFORUM (Ευανθία Αποστολίδου, Τάτσης Παντελής)
Βασίλης Βαφειάδης, Εικαστικός
Κωνσταντίνος Λάσκαρης, Εικαστικός
Θεόδωρος Γουργουβέλης, Τεχνικός
Μελίνα Γρηγοριάδου, Διαχείριση Πολιτισμού
Θεόδωρος Μπάτσικας, Αρχαιοφύλακας
Ελίζα Κουγιουμτζόγλου, Ιστορικός Τέχνης
Σχεδιασμός ασύρματης δικτύωσης και υποστηρικτικού λογισμικού
Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Ηλεκτρολόγος μηχανικός
Δημήτριος Φλώρος, Ηλεκτρολόγος μηχανικός
Μιχάλης Κοβανίδης, Εκφώνηση κειμένων
Δανιηλίδου Όλγα, Εκφώνηση κειμένων
Δημιουργία ιστοσελίδας για το έργο και ιστοσελίδας για το Μουσείο
TERO Consulting

 

3. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αργυρώ Δημούδη, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου για το Δ.Π.Θ.

Ενεργειακές προσομοιώσεις, θερμικές μετρήσεις,
ενεργειακή μελέτη κτιρίου

Αργυρώ Δημούδη, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
Πασχάλης Βάβαλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc
Παύλος Τουμπουλίδης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc
Βασίλειος Σταθής, Δρ. Ηλεκτρολόγος – Ενεργειακός Μηχανικός

 

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

 

5. ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

COSMOTE
Βιβλιοχαρτοπωλείο ΓΡΑΜΜΗ
Τ.Ε.Σ. Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία
Αθανάσιος Γεωργιτζίκης
ΡΟΝΤΣΗΣ Ορθοπεδικά
Δημήτριος Δημούδης
Ελισάβετ Μωϋσιάδου
Αριστοτέλης Νανιόπουλος
ΜΕΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., μνήμη Χρήστου Μέγκλα
Λουκία Ξενάκη
Μάνος Αλεξίου