Χρονογραμμή

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ”, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

2001

Γνωριμία του Σερραίου καθηγητή του Α.Π.Θ. Αριστοτέλη
Νανιόπουλου με τον Κωνσταντίνο Ξενάκη μεγάλο εικαστικό
καλλιτέχνη της Διασποράς. Αφορμή το ερώτημα του καθηγητή για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου σήμανσης μιας νέας πόλης στη Γαλλία. Ανοίγουν διάλογο, ο καθηγητής αποκτά κάποια έργα του.

2005

Μετά από μακρές συζητήσεις με τον κ. Νανιόπουλο, ο Κωνσταντίνος Ξενάκης ο οποίος γεννήθηκε στο Κάιρο, ζει στο Παρίσι και στην Αθήνα, εκφράζει την πρόθεση δωρεάς στην πόλη των Σερρών έργων του για τη δημιουργία θεματικού μουσείου “Κωνσταντίνος Ξενάκης”. Ο καλλιτέχνης δεν έχει κάποιους ιδιαίτερους δεσμούς ή σχέση με την πόλη, πείθεται όμως για την δωρεά έργων του σε μια επαρχιακή πόλη της Μακεδονίας, στις Σέρρες.

2006

Γίνονται επαφές του κ. Ξενάκη και του κ. Νανιόπουλου με τον τότε Δήμαρχο κ. Γιάννη Μωυσιάδη, επιλέγεται ένα κτήριο στο πρώην στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ και διατυπώνεται από τον καθηγητή κ. Α. Νανιόπουλο μια πρόταση δημιουργίας σ’ αυτό
του Μουσείου “Κωνσταντίνος Ξενάκης”.

2007

Αναλαμβάνει Δήμαρχος Σερρών ο κ. Γιάννης Βλάχος. Δείχνει
θετική διάθεση για την δημιουργία του Μουσείου, ορίζει υπεύθυνο αντιδήμαρχο τον αείμνηστο Κώστα Κάλιο, όμως για αδιευκρίνιστους λόγους, το κτήριο που επελέγη αρχικά, κατεδαφίζεται.

2010

Ιδρύεται το σωματείο “Σερραίων Πολιτεία” με κύριο καταστατικό στόχο τη δημιουργία του Μουσείου “Κωνσταντίνος Ξενάκης” και του Πολιτιστικού Πάρκου, στο πρώην στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ.

2011

Αναλαμβάνει δήμαρχος Σερρών ο κ. Πέτρος Αγγελίδης ο οποίος είναι ενήμερος για την προσπάθεια του σωματείου “Σερραίων Πολιτεία” και εκφράζει την πλήρη στήριξη του σ’ αυτήν.

2011 13/04

Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, μεταβάσεις του Δημάρχου κ. Π. Αγγελίδη στην Αθήνα και επαφές με το ΥΠΕΘΑ, ο τότε υπουργός Εθνικής άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος παραχωρεί το κτήριο ΑΜ 2797, του πρώην στρατοπέδου ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, για τη δημιουργία του Μουσείου “Κωνσταντίνος Ξενάκης”.

2011 - 2012

Το σωματείο “Σερραίων Πολιτεία”, με εθελοντική προσφορά μελών και φίλων του, εκπονεί προμελέτες-μελέτες αποκατάστασης-διαμόρφωσης του κτηρίου που παραχωρήθηκε.

2012 21/06

Ιδρύεται από το Σωματείο “Σερραίων Πολιτεία” Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) “ Μουσείο Κωνσταντίνος
Ξενάκης” με στόχο την συμμετοχή της σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χρηματοδότηση του έργου
δημιουργίας του Μουσείου. Η Α.Μ.Κ.Ε. λύεται στις 6/12/2016
διότι μετά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα INTERREG
έπαψε να είναι αναγκαία η ύπαρξή της.

2012

Επαφή και συζητήσεις με μεγάλο ιδιώτη χορηγό ο οποίος ενώ στην αρχή είναι θετικός στη συνέχεια θέτει όρους που δεν ήταν δυνατό να τηρηθούν.

2012 22/11

Σύνταξη φακέλου και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα
του ΕΠΠΕΡΑΑ–ΥΠΕΚΑ “Ενεργειακά ευφυή θεματικά Μουσεία, Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής κατανάλωσης”
από τον Δήμο Σερρών και το σωματείο “Σερραίων Πολιτεία”.
Το πρόγραμμα τελικά δεν υλοποιήθηκε, στο σύνολό του και δεν χρηματοδοτήθηκε η πρόταση που υποβλήθηκε, παρά τις προσπάθειες και επαφές με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου (υπουργός ο καθηγητής κ. Ε. Λιβιεράτος) που έγιναν από τον Δήμαρχο κ. Π. Αγγελίδη και μέλη της “Σερραίων Πολιτείας”.

2013 22/04

Σύνταξη φακέλου και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ/ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015
από τον Δήμο Σερρών και το σωματείο “Σερραίων Πολιτεία”.
Λόγω του μεγάλου αριθμού προτάσεων που υποβλήθηκαν και του χαμηλού προϋπολογισμού του προγράμματος, η πρόταση δεν εγκρίθηκε.

2013 04/09

Σύνταξη φακέλου και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα
IPA CROSS BORDER PROGRAMME “GREECE-THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” 2007- 2013 από τον Δήμο Σερρών και το σωματείο “Σερραίων Πολιτεία”. Από κάποιο λάθος έγινε εκπρόθεσμη υποβολή του φακέλου.

2015-2016

Ο Δήμος Σερρών διαθέτει το ποσό των 25.000 € για την
προετοιμασία των απαραίτητων μελετών εφαρμογής
(Αρχιτεκτονικά-Κτιριακά- Στατικά-Κτιριακά - Η/Μ-Ενεργειακά).
Αφιερώνεται πλήθος εργατοωρών από στελέχη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών στην λήψη των απαραίτητων
αδειοδοτήσεων.

Εκτός από τα παραπάνω, ο Δήμος Σερρών στην προσπάθειά του να προστατεύσει το διατηρητέο κτίριο Κ1, το οποίο προοριζόταν να στεγάσει το Μουσείο, προχώρησε σε εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης του κτιρίου, διαθέτοντας το ποσό των 22.600 €.

2016 22/04

Σύνταξη φακέλου και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα
INTERREG V-A GREECE – BULGARIA από τον Δήμο Σερρών, το σωματείο “Σερραίων Πολιτεία”, το Α.Π.Θ., το Δ.Π.Θ. και τον Δήμο Petrich με συντονιστή τον καθηγητή Α. Νανιόπουλο.

2016

Οργάνωση έκθεσης έργων του Κωνσταντίνου Ξενάκη στις Σέρρες: Τζινζιρλί Τζαμί, Φουαγιέ κινηματοθέατρου ΑΣΤΕΡΙΑ,
κατάστημα που ανήκει στο Ε.Β.Ε.Σ. Η έκθεση οργανώθηκε από την “Σερραίων Πολιτεία” με τη συμβολή του Δήμου Σερρών του Ε.Β.Ε.Σ. και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών.

2017 16/03

Η πρόταση “CULTURAL DIPOLE”, που υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A εγκρίνεται, κατ΄ αρχάς.

2017 01/09

Υπογράφεται το συμβόλαιο χρηματοδότησης της πρότασης μεταξύ του Δήμου Σερρών των λοιπών εταίρων του έργου και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, INTERREG V-A GREECE-BULGARIA και προωθούνται οι διαδικασίες έναρξης του έργου.
Συντονιστής εταίρος: ο Δήμος Σερρών, Κύριοι εταίροι: Δήμος Petrich, Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ., Υποστηρικτές: “Σερραίων Πολιτεία”, Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.

2017 Δεκέμβριος

Προκήρυξη διαγωνισμού υλοποίησης της εργολαβίας ανακαίνισης του κτιρίου.

2018

Ξεκαθαρίζει το ιδιοκτησιακό του πρώην στρατοπέδου υπέρ
του Δήμου και δημοσιεύεται το ΦΕΚ πολεοδόμησής του.

2018 Σεπτέμβριος

Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «ΑΜΙΚΑΤ Α.Ε.».

2019 Σεπτέμβριος

Συμπληρωματική σύμβαση για την ενίσχυση της αντοχής του κτιρίου μετά την αποκάλυψη της εκτεταμένης διάβρωσης στο δώμα.

Ανάληψη Δημαρχίας από τον Αλέξανδρο Χρυσάφη.

Ξεσπά η πανδημία του κορονοϊού.

2020 06/05

Υπογράφεται από τον Δήμαρχο Σερρών και τον εκπρόσωπο του Κωνσταντίνου Ξενάκη, καθηγητή Αριστοτέλη Νανιόπουλο, το Δωρητήριο συμβόλαιο 171 έργων του καλλιτέχνη.

2020 06/06

Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Ξενάκης

2020 Δεκέμβριος

Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης
εξοπλισμού βάσει της Μουσειολογικής-Μουσειογραφικής-
Γραφιστικής μελέτης των καθηγητών Τζώνου-Σκαλτσά και των συνεργατών τους.

2021 Μάιος

Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία “TETRAGON”.

2021 Ιούλιος

Ορισμός του Δημήτρη Σιαμάγκα, ως υπεύθυνου αντιδημάρχου για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού. Γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης χορηγών για ορισμένες απρόβλεπτες, αναγκαίες δαπάνες.

2022 18/03

Έρχονται στις Σέρρες, όσα έργα της δωρεάς βρίσκονται στην Αθήνα και αρχίζει η τοποθέτηση του συνόλου των εκθεμάτων, από ομάδα Σερραίων εθελοντών.

2022 29/03

Πεθαίνει ξαφνικά ο αείμνηστος Δημήτρης Σιαμάγκας.

2022 11/05

Ολοκλήρωση της τοποθέτησης των έργων και λοιπών εργασιών του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης» (ο επίσημος για το πρόγραμμα τίτλος). Οι εθελοντές εργάζονται επι 50 περίπου ημέρες.

2022 14/05

Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου από την υπουργό πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Δήμαρχο Σερρών, παρουσία πολλών επισήμων και πλήθους κόσμου.